Vyvěšeno

Úřední deska

 

05. 02. 2018

Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

22. 01. 2018

Závěrečný účet za rok 2017

22. 01. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

22. 01. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtovývýhled 2019 - 2021

28. 12. 2017

Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2017

10. 10. 2017

Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2017

06. 09. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SEZNAM POZEMKŮ PODLE OBCÍ

24. 07. 2017

Informace o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 a rozpočtové změny č. 1 Svazku obcí Přeloučska

25. 04. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

25. 04. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

23. 03. 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtovývýhled 2018 - 2020

 

 

 

Výběrová řízení obce

 

 

 

.

 

 

Vyhlášky obce

 

 01. 04. 2013

Vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.  04. 2008

Vyhláška 2/2008 o poplatku ze psů

 

Územní plán obce

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF a PUPFL

Koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace a produktovod

Koncepce technické infrastruktury - plynovod, energetika a telekomunikace

Koncepce dopravní infrastruktury

Textová část

Textová část - odůvodnění