Vyvěšeno

Úřední deska

 

20. 09. 2018

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Kasalice ve dnech 5. a 6. října 2018

10. 09. 2018

Záměr prodeje obecních pozemků

28. 08. 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

20. 08. 2018

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Kasalice konané ve dnech 5. a 6. října 2018

22. 01. 2018

Závěrečný účet za rok 2017

22. 01. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

22. 01. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtovývýhled 2019 - 2021

28. 12. 2017

Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2017

10. 10. 2017

Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2017

06. 09. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SEZNAM POZEMKŮ PODLE OBCÍ

24. 07. 2017

Informace o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 a rozpočtové změny č. 1 Svazku obcí Přeloučska

25. 04. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

25. 04. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

23. 03. 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtovývýhled 2018 - 2020

 

 

 

Výběrová řízení obce

 

 

 

.

 

 

Vyhlášky obce

 

 09. 07. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Kasalice č. 3/2018 o poplatku ze psů

 16. 04. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Kasalice č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 16. 04. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Kasalice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 01. 04. 2013

Vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 2/2008 o poplatku ze psů

 

Územní plán obce

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF a PUPFL

Koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace a produktovod

Koncepce technické infrastruktury - plynovod, energetika a telekomunikace

Koncepce dopravní infrastruktury

Textová část

Textová část - odůvodnění