Služby obecního úřadu

 

 

 

 

Výpis z Katastru nemovitostí

 

Výpis z Obchodního rejstříku

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

 

Výpis z Rejstříku trestů

 

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Autorizovaná konverze dokumentů

 

CzechPOINT@office - Ohlašováni trvalého pobytu