Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

 

1. Název

Kasalice

 

 

2. Důvod a způsob založení

Právní rámec postavení obce Kasalice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.)

 

 

3. Organizační struktura

Starostka obce               Edita Sobotková

Místostarosta obce       Petr Zima

Zastupitelé                   Sobotková Edita, Zima Petr, Valentová Michaela, Vacek Milan, Rejfková Kateřina

 

 

4. Kontaktní spojení

 

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kasalice 46, 533 41  Lázně Bohdaneč

 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kasalice 46, 533 41  Lázně Bohdaneč

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00

 

4.4 Telefonní čísla

OÚ 466 942 398

mobil starosta 773 200 250

mobil místostarosta 602 492 082

 

4.5 Čísla faxu

---

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.kasalice.eu

 

 

4.7 Adresa e-podatelny

kasalice@o2active.cz

 

 

4.8 Další elektronické adresy

kasalice@o2active.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

11826561/0100

 

6. IČ

00273741

 

6. DIČ

Obec není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska, vyhlášky obce

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2013 byl přijat jako vyrovnaný v hodnotě 2 997 817 na straně příjmů i výdajů

Rozpočet pro rok 2014 byl přijat jako vyrovnaný v hodnotě 2 504 050 na straně příjmů i výdajů

Rozpočet pro rok 2015 byl přijat jako vyrovnaný v hodnotě 2 498 350 na straně příjmů i výdajů

Rozpočet pro rok 2016 byl přijat jako vyrovnaný v hodnotě 2 908 000 na straně příjmů i výdajů

 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 

    komu je žádost určena,

    jaká konkrétní informace je požadována,

    kdo žádost podává.

 

11. Opravné prostředky

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12. Formuláře

---

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

 

14. Předpisy

Úřední deska, vyhlášky obce

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obecní zřízení (zákon č. 128/2000 Sb.), správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)

 

14.2 Vydané právní předpisy

Úřední deska, vyhlášky obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

 

16. Licenční smlouvy

---

 

16.1 Vzory licenčních smluv

---

 

16.2 Výhradní licence

---

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012